KARİYER

Katre Island Hotel'de potansiyelinizin farkına varın.

Katre Island Hotel, çalışanlarına gelişim fırsatı, daha fazla bilgi edinmek için destek ve kendilerini ait hissedebilecekleri bir kültür sağlamaktadır.

En büyük hedefimiz otelcilik sektöründe başarılı çalışanlar yetiştirmektir. Bu nedenle, çalışanlarımızı sektörün değerli elemanları olarak görüyor ve onları bütünün bir parçası gibi hissettirmeyi hedefliyoruz.

Çalışanlarımızın hem kişisel yaşamlarında hem de kariyerlerinde geliştirecekleri tüm kaynakları, yeteneklerine ve tutkularına uygun olarak sunarak Katre Island Hotel kültürünü taşımalarına yardımcı oluyoruz.